Thảm Dính Bụi Phòng Sạch

Thông tin về Thảm Dính Bụi Phòng Sạch

  • Chất liệu: Polyester
  • Màu sắc: Xanh
  • Tính năng: Dính bụi phòng sạch
  • Kích thước: 24” x 36” (60 x 90 cm)
  • Thời gian: Tùy theo đơn đặt hàng
  • Độ dính: 35 Micro (+-5 Micro)
  • Đóng gói: 30 lớp/tấm, 10 tấm/hộp.

☏ Hotline: 0933.45.8289

✉️ Email: ebisu@ebisu.com.vn