Giặt Hàng Phòng Sạch Cleanroom

  Dịch Vụ Giặt Hàng Phòng Sạch Cleanroom Uy Tín Nhất Miền Nam

  • Bước 1&2: Tiếp nhận, phân loại và tẩy vết bẩn đặc biệt
  • Bước 3: Giặt và sử dụng hóa chất chống tĩnh điện
  • Bước 4: Sấy Hoàn Thiện
  • Bước 5&6: Kiểm tra chất lượng và kiểm tra bụi
  • Bước 7: Đóng gói
  • Bước 8: Vận chuyển và Cấp phát

  ☏ Hotline: 0933.45.8289

  ✉️ Email: ebisu@ebisu.com.vn