Dây Tiếp Đất Chống Tĩnh Điện

Thông tin về Dây Tiếp Đất Chống Tĩnh Điện

  • Tính năng: Thân thiện với môi trường, chống nóng
  • Ứng dụng: Ánh sách, phần cứng, máy tính, trường học,…
  • Điện trở bề mặt: 10E6 – 10E8 Ω
  • Màu sắc: Đen

☏ Hotline: 0933.45.8289

✉️ Email: ebisu@ebisu.com.vn